กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำ (นอกสถานที่) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำ (นอกสถานที่)


กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำ (นอกสถานที่)

เมื่อเวลา 9.00 น. กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร มอบหมายให้พนักงานในสังกัดลงพื้นที่ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่) ณ วัดแก้วสุริย์ฉายด์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้สร้างความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับชาวอำเภอลานกระบืออย่างมาก

สำหรับกำหนดการออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่) ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2562 จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังค่านิยม กปภ. ที่ว่า " มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

เลื่อนขึ้นข้างบน