กปภ.สาขากำแพงเพชร ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน เตรียมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน เตรียมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก


กปภ.สาขากำแพงเพชร ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน เตรียมรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

เมื่อเวลา 8.00 น. กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานสังกัด และผู้รับจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการ กระบวนการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ กปภ.สาขากำแพงเพชร ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน