กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด


กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

         วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 จำนวน 50 ต้น ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน