กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนเเก่น) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนเเก่น)


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนเเก่น)

(วันนี้) วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ 💧เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา 💧ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดน้ำ 💧ประชาสัมพันธ์ ช่องทางชำระค่าน้ำประปา 💧ระบายตะกอนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 💧แนะนำการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านรั่วซึมด้วยตนเอง ณ บริเวณลานกีฬา บ้านทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตุถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่ผู้ใช้น้ำในการชำระค่าน้ำประปา /ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระค่าน้ำยังสำนักงาน เเละประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ การใช้น้ำประปาของ กปภ. ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน