กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2562


กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด "ร่วมกันจัดกิจกรรมMorning Talk" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กปภ.สาขาสามพราน เพื่อสานสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรเนื้อหาสำคัญในการสนทนา คือ ถ่ายทอดค่านิยมองค์กร ติดตามผลการดำเนินงานWSP ติดตามผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งลดน้ำสูญเสียเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย และปรึกษาหารือปัญหาการทำงานต่างๆ ของแต่ละสายงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน