กปภ.สาขาสมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2562


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2562

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรวุฒิ ชอบอิสระหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ออกบูธให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2562 โดยร่วมกับ โครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ ภายในบูธ กปภ.สาขาสมุทรสาคร มีการจัดกิจกรรม แจกน้ำดื่มบรรจุขวด , โบร์ชัวร์ให้ความรู้เรื่องระบบประปา , สอบถามความพึงพอใจ , รับเรื่องร้องเรียน และมอบของที่ระลึกจาก กปภ. ณ วัดชีผ้าขาว ม.2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2562  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน