กปภ.ข.๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)


กปภ.ข.๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ โดยนายวิทยา สามสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยนายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี และนายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์ หัวหน้างานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ ๙ และสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยตัวแทนผู้ใช้น้ำ จากชุมชนต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ณ ห้องประชุมโครงการท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ

เลื่อนขึ้นข้างบน