กปภ.สาขาพนมทวน ติดตั้งระบบแจ้งเตือนน้ำแห้งน้ำล้มถังน้ำใส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน ติดตั้งระบบแจ้งเตือนน้ำแห้งน้ำล้มถังน้ำใส


กปภ.สาขาพนมทวน ติดตั้งระบบแจ้งเตือนน้ำแห้งน้ำล้มถังน้ำใส

วันที่  16  พฤษภาคม  2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 
โดยนางสาวจงกล  เห็นประเสริฐ ผู้จัดการ และนายสุชาติ  ชาครีย์รัตน์
หัวหน้างานผลิต  ให้การต้อนรับ 
นายจตุพล พึ่งยนต์  ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ 
พร้อมคณะเข้าสำรวจและติดตั้งระบบแจ้งเตือนน้ำแห้ง/น้ำล้น 
 เพื่อให้การบริหารจัดการการผลิต และจ่ายน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 และลดน้ำสูญเสียของน้ำผลิตทั้งในระบบและนอกระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน