กปภ.สาขาขนอมร่วมกิจกรรม "อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอมร่วมกิจกรรม "อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือน พฤษภาคม 2562


กปภ.สาขาขนอมร่วมกิจกรรม "อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 100 ขวด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการ "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

เลื่อนขึ้นข้างบน