กปภ.สาขาทุ่งสง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาทุ่งสง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม


กปภ.สาขาทุ่งสง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562  นายวุฒิพร บุญดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งสง พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดกะโสมเหนือ ม.6 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง กปภ.สาขาทุ่งสง ได้แจกสมุดฉีก แผ่นพับ และบริการน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน