กปภ.สาขาชุมพร ร่วมต้อนรับคณะจิตอาสากลุ่ม 16 หลังผ่านการฝึกอบรม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพร ร่วมต้อนรับคณะจิตอาสากลุ่ม 16 หลังผ่านการฝึกอบรม


กปภ.สาขาชุมพร ร่วมต้อนรับคณะจิตอาสากลุ่ม 16 หลังผ่านการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร และ นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ ทีมจิตอาสากลุ่ม 16 เดินทางเข้าพบเพื่อชี้แจ้งหน้าที่และกิจกรรมวิทยาจิตอาสา 904 จากนั้น ได้เดินทางเข้าพบพร้อมรายงานตัวหลังจบการฝึกอบรมต่อ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และได้กำหนดการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของจิตอาสา 904 และกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชุมพรต่อไป

สำหรับรายงานการปฏิบัติงานจิตอาสา 904 มีตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค คือ นายบุญส่ง วิเศษสิงห์ เป็นหนึ่งในผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร หลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 

เลื่อนขึ้นข้างบน