กปภ.สาขาระโนด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระโนด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"


กปภ.สาขาระโนด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

กปภ.สาขาระโนด นำโดย นายประสิทธิ์ จันทภาโส ผู้จัดการและพนักงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา และอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษาคม 2562 ณ วัดพังตรี ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ในการนี้ กปภ.สาขาระโนด ได้จัดนิทรรศการและมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน