กปภ.สาขาพัทยา ร่วมออกบูทบริการน้ำดื่ม กปภ. ในโครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา ร่วมออกบูทบริการน้ำดื่ม กปภ. ในโครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน"


กปภ.สาขาพัทยา ร่วมออกบูทบริการน้ำดื่ม กปภ. ในโครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ  ห่วงใยประชาชน"

วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล หัวหน้างานอำนวยการ นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนชลบุรี  ร่วมใจ  ห่วงใยประชาชน  ณ สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฯ ซึ่ง กปภ.สาขาพัทยา (พ) ได้ร่วมออกบูทบริการน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน ๙๖๐ ขวด พร้อมแจกคู่มือใช้บริการของ กปภ. แผ่นพับรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ของที่ระลึก กปภ. และตอบข้อซักถามของประชาชน ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยตรงเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน