กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองจาก ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองจาก ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองจาก ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

         วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ,นายจิรพงค์ แสวงการ ผจก.กปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองจาก ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาคลองใหญ่ ได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ขอติดตั้งระบบประปา พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด มาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน