กปภ.สาขาบุรีรัมย์ รับตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ รับตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาบุรีรัมย์ รับตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ รับตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒

  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ  ร่วมด้วย  ผู้ช่วยผู้จัดการ  หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด รวมถึง งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลแก่คณะตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒ นำโดย  นายวชิระ  เพ่งผล  ประธานอนุกรรมการ ตรวจประเมิน และคณะ ทั้งนี้ เพื่อรับการตรวจประเมินสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกในด้านการให้บริการประชาชนที่ได้มาตรฐาน พร้อมสู่การพัฒนาในทุกด้าน เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

เลื่อนขึ้นข้างบน