กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร


กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเทศกาลบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร
นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการ กปภ.สาขายโสธร ร่วมด้วย หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด และงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเทศกาลบุญบั้งไฟ  ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร  โดยลงพื้นที่บริการน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ.ฟรี แก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งสร้างความพึงพอใจ และภาพลักษ์ที่ดีต่อองค์กร เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ กิจกรรมลักษณดังกล่าวเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างภาพลักษ์ที่ดีอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน