กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปาท้องถิ่น อบต.คำชะอี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปาท้องถิ่น อบต.คำชะอี


กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปาท้องถิ่น อบต.คำชะอี

กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปาท้องถิ่น อบต.คำชะอี 

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายไพทูรย์  ไตรวัฒนาศิริ  ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กปภ.ข.8 ร่วมด้วย นายอำพลสุดนิคม ผู้จัดการ กปภ.สาขามุกดาหาร หัวหน้างาน พนักงาน และงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ร่วมกับ ผู้บริหาร และผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี จัดพิธี ลงนามรับมอบระบบประปา อบต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ณ ห้องประชุม อบต.คำชะอี ทั้งนี้ เพื่อให้  กปภ. เข้ามาดำเนินกิจการส่งจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ให้บริการเดิมของท้องถิ่น สืบเนื่องมาจากในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้ระบบผลิตน้ำประปาเดิมเกิดปัญหาการให้บริการแก่ประชาชน จึงได้มีการประสานงานเพื่อให้ กปภ.รับหน้าที่ให้บริการประชาชนแทนต่อไป ทั้งนี้ จะส่งผลให้พี่น้องประชาชน กว่า 300 หลังคาเรือนจะได้รับบริการน้ำประปาที่สะดวกสะอาดได้มาตรฐาน จากระบบของ กปภ. อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวต่อไป

         

เลื่อนขึ้นข้างบน