วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่8/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่8/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่8/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่16 เดือนพฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม เพื่อพบปะพูดคุย และสรุปผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา พร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากสูงสุด พร้อมทั้งคัดเลือก ผู้มีคะแนนประเมินความพึงพอใจสูงสุดประจำเดือนเมษายน 2562 นางสาวจุฑามาศ กัญชนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับเงินหน้าเคาน์เตอร์ สังกัดงานจัดเก็บรายได้

เลื่อนขึ้นข้างบน