กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านหนองช่วง หมู่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านหนองช่วง หมู่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านหนองช่วง หมู่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ในวันอังคารที่ 14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง โดยนายวิชาญ  พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านหนองข่วง หมู่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. มาให้บริการแก่หน่วยงานราชการและประชาชนที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย พร้อมแจกของที่ระลึก ให้คำปรึกษาแนะนำระบบประปา และแจกแผ่นพับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า

เลื่อนขึ้นข้างบน