กิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2562


กิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ในวันพุธ 15 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขานครปฐม นำโดย นายไอยเรศ ชัยกุล ตำแหน่ง ผจก.กปภ.สาขาสามพราน รักษาการแทนผจก.กปภ.สาขานครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด "ร่วมกิจกรรม Morning Talk" ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขานครปฐม โดยผู้จัดการถ่ายทอดนโยบายของกปภ. พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในและภายนอก องค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน