กิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk)  ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning talk) ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอู่ทอง โดยได้ถ่ายทอดสารจากผู้ว่าการในเรื่องการดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อเร่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ โดยการทำการตลาด 2 เป้าหมาย คือ การตลาดเพื่อสังคมและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน