กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/62 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/62 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562


กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/62 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

                 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

                 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) เตรียมพร้อมต้อนรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน