กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 9 -14 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 9 -14


กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 9 -14

วันนี้ 26 เมษายน 2562 นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นายสหพล รัตนขจิตวงศ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 9 -14 เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดสระบัว(คลอง 11) ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน