กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชยพล พาแพง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มอบหมายให้ นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๗ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ปรจำปี ๒๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ฉะเชิงเทรา โดยออกให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน