กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และเข้าร่วมโครงการ "แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และเข้าร่วมโครงการ "แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 และเข้าร่วมโครงการ "แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าประตูยักษ์ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และในวันเดียวกัน ผู้จัดการฯได้มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ" ซึ่งจัดขึ้นโดยนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนสุธีวิทยา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน