กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช แผน WSP ประจำเดือน เมษายน 62 (ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำที่ 1 และ 2) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช แผน WSP ประจำเดือน เมษายน 62 (ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำที่ 1 และ 2)


กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช  แผน WSP ประจำเดือน เมษายน 62 (ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำที่ 1 และ 2)

วันที่ 26 เมษายน 2562 นำโดย นายกัมพล  มีตา ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช  มอบหมายให้นายวินัย  จุใจ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำที่ 1 และ 2 ตามแผน WSP ประจำเดือน เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองและคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานWHO ในการให้บริการน้ำสะอาดแก่ผู้ใช้น้ำ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน