การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากท่อประปาแตกฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากท่อประปาแตกฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากท่อประปาแตกฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเนื่องจากท่อประปาแตกฉุกเฉิน บริเวณหน้าโรงเีรียนกาญจนะศึกษา ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ที่ 26

เมษายน 2562ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 . ทำให้พื้นที่ดังต่อไปนี้น้ำไม่ไหล/ไหลอ่อน ดังนี้พื้นที่ตั้งแต่สถานีผลิตจ่ายน้ำหนองปลิง - คลินิคหมอวิโรจน์ , ถนนเทศา 2 ฝั่งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ,

หลังอำเภอเก่า , ก๋วยเตี๋ยวครูตอม / สหกรณ์ครูกำแพงเพชร , ร้านกาแฟ TIM CAFE / ปตท.ต้นโพธิ์ / สำนักงานชลประทานกำแพงเพชร / ชุมชนอนันตสิงห์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อม และต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่การประปาส่วน

ภูมิภาคสาขากำแพงเพชร โทร 055-711373 หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน