กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นางสาวนริสา  ปรีชา หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน