กปภ.สาขายโสธร ออกหน่วยให้บริการประชาชน รับคำร้องการขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ บ้านห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ จ.ยโสธร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร ออกหน่วยให้บริการประชาชน รับคำร้องการขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ บ้านห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ จ.ยโสธร


กปภ.สาขายโสธร ออกหน่วยให้บริการประชาชน รับคำร้องการขอติดตั้งประปานอกสถานที่ ณ บ้านห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ จ.ยโสธร

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร นำโดย นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการประชาชน โดยรับคำร้องการขอติดตั้งประปานอกสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอติดตั้งประปาใหม่, อัตราค่าน้ำ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประปา ให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่บ้านห้องข่า หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มีความต้องการใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภค ซี่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี โดยสรุปรับคำร้องขอติดตั้งใช้น้ำประปารายใหม่จากประชาชน จำนวน ๙๓ ราย 

เลื่อนขึ้นข้างบน