กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย  สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี นางนฤมล  ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ ร่วมกับพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 ในการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการในการตรวจประเมิน โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี เป็นหนึ่งในสาขาของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้สมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อยกระดับมาตรฐานในการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ "การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก" ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน