กปภ.สาขาชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


กปภ.สาขาชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

       วันที่ 25 เม.ย.62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมินำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้ นายบุญเพิ่ม ฤทธิ์รุน ผู้ช่วยฯ พร้อมด้วย นายฉลอง พงศ์สุวรรณ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัภูมิ เป็นประธาน

เลื่อนขึ้นข้างบน