กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒  นายอนุชา  ศิริบวรเดช   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง  มอบหมายให้  หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัดร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติ 

              นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์    ภาพ  :  ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน