กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่


กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2562 โดยให้บริการรับชำระค่าน้ำ แนะนำบริการชำระค่าน้ำผ่านตัวแทนและแอพพลิเคชั่นต่างๆ แก่ประชาชน ณ กาดไตแม่ลาน้อย หมู่ 1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

เลื่อนขึ้นข้างบน