กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ นำโดย น.ส.ฐิติพรรณ พนมไชยสว่าง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานที่ผ่านมา, การขยายผลระบบ CIS, การปรับปรุงระบบและพัฒนาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ กปภ.สาขา สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบาย กปภ. มุ่งสู่ "PWA 4.0" พร้อมกันนี้ ยังได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2562 ได้แก่ น.ส.หทัยชนก กัลป์ยาณรุจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6  งานประมวลข้อมูล  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน