กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช "กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช "กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)"


กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช  "กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)"

วันที่ 24 เมษายน  2562 เวลา 09.00 น. นำโดยนายกัมพล  มีตา ผจก. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยผู้จัดการได้ถ่ายทอดนโยบายของกปภ. และผลการดำเนินงานของสาขา ให้กับพนักงาน รวมถึงการซักถามปัญหาในการทำงาน  และประชุมหัวหน้างานเพื่อมอบหมายเป้าหมายผลดำเนินงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน