การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการภาคีเครือข่ายฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการภาคีเครือข่ายฯ


การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมการดำเนินงานโครงการภาคีเครือข่ายฯ

          วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยได้จัดให้มีการ Workshop การทำงานร่วมกันในระดับภาคีเครือข่าย และคณะทำงาน ทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคีเครือข่ายขอนแก่น ๑ กลุ่มภาคีเครือข่ายขอนแก่น ๒ กลุ่มภาคีเครือข่ายร้อยสารสินธุ์ และกลุ่มภาคีเครือข่ายชัยภูมิ ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด ในแต่ละพื้นที่จังหวัดเข้าด้วยกัน เพื่อดำเนินงานร่วมกันในทุกด้าน จากนั้น ได้เปิดให้มีการอภิปรายระดมความคิดในประเด็นต่างๆ ตลอดจนการเตรียมพร้อมการร่วมภาคีเครือข่ายด้านน้ำสูญเสีย WSP ระบบ CIS และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมนี้ ในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบ้านไผ่ และโรงกรองน้ำบ้านทุ่งมน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ก่อนเดินทางกลับไปยังโรงแรมฯ เพื่อสรุปประเด็น และปิดการประชุม ตามลำดับ

เลื่อนขึ้นข้างบน