กปภ.ข.๑ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๑ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริต


กปภ.ข.๑ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริต

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ , นางพลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ และนางสาวอัญชลี บัวสมบุญ หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมด้วยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เข้าร่วมประชุมสัมมนา "โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริต" รุ่นที่ ๑ เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปราบปราม และตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้รับเกียรติจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องตำหนักน้ำ ชั้น ๓ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 

ข่าว/ภาพ โดย...งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๑

เลื่อนขึ้นข้างบน