การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๒


การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๒

          วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารในสังกัด ให้การต้อนรับ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) นายวัฒนพงศ์ คงวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ๒ และ นายชวการ เธียรไทย ผู้อำนวยการกองกิจการประปา ๒ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ณ สิ้นไตรมาส ๒/๒๕๖๒ และการดำเนินงานภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ภายในการประชุมได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดยมีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด ทั้ง ๒๒ สาขา เป็นผู้สรุปรายละเอียด และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ จากนั้น ได้จัดให้มีกิจกรรม Workshop เพื่อการแสดงทัศนะด้านแนวทางการขับเคลื่อนโครงการภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน