กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)แจกน้ำบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.คลายร้อนให้กับประชาชนในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)แจกน้ำบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.คลายร้อนให้กับประชาชนในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562


กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)แจกน้ำบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.คลายร้อนให้กับประชาชนในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562

การประปาส่วนภุมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดยนานสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) และพนักงานในสังกัด นำน้ำบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.แจกจ่ายให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 เพื่อคลายร้อนจำนวน 4 จุดบริเวณถนนรอบบึงแก่นนคร  2 จุด ถนนหน้าเมือง และถนนศรีจันทร์ทางเข้าบริเวณจัดงานสุดยอดสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ซึ่งในบริเวณงานจะจัดให้มีกิจกรรมสร้างสถิติคลื่นมนุษญ์ที่ยาวนานที่สุดในโลกในคืนวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน