กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรม"วันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน"งานเทศกาลสงกรานต์ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรม"วันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน"งานเทศกาลสงกรานต์ 2562


กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรม"วันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน"งานเทศกาลสงกรานต์ 2562

 วานนี้ (14 เม.ย.62)เวลา 15.00 น.นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภุมิภาค(ช้้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น มอบน้ำดิ่มตราสัญลักษณ์ กปภ.สนับสนุนกิจกรรม "วันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน"เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 โดยในงานมีการเผยแพร่เมนูอาหารคาวหวานหลากหลายปรุงจากข้าวเหนียว ซึ่ง 95 ชุมชนภายในจังหวัดขอนแก่นร่วมกันจัดให้มีขึ้น โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม       
งานลูกค้าสัมพันธ์ :รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน