กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.แก่ศูนย์บริการผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.แก่ศูนย์บริการผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์2562


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.แก่ศูนย์บริการผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์2562

กปภ.สาขาขอนแก่น วันที่ 12 เมษายน 2562 ... วันนี้เวลา 16.00 น. นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น มอบหมายให้พนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 480 ขวด แก่ตัวแทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดตั้งศูนย์บริการผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งเป็นจุดพักรถ อำนวยความสะดวก แนะนำเส้นทางการเดินรถ บริการน้ำดื่ม โดยมีจุดให้บริการ 2จุด ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ณ บริเวณสวนสุขภาพประตูเมือง ถ.มิตรภาพ และหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน