กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาธาตุพนม ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

        เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กปภ.สาขาธาตุพนม นำโดย นายสุคนธ์   ศรีนา  ผู้จัดการฯ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างใน สังกัด จัดกิจกรรม Morniong taik และกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย สงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน และเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน