อบรมให้ความรู้และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

อบรมให้ความรู้และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กปภ.


อบรมให้ความรู้และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กปภ.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน โดยนางอรวรรณ รัตนจักร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงาน ขอขอบคุณงานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค ที่เข้ามาให้ความรู้และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน