กิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ " (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ "


กิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ "

วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน โดย นางอรวรรณ รัตนจักร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน หมอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ "
ณ บ้านน้ำคะ ม.6 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

เลื่อนขึ้นข้างบน