กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ฯ ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ฯ ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ฯ ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

           นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์

 

กปภ.จำนวน 600 ขวด มอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสาน

 

การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน