กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด


กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด ให้กับหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่ามะกา ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓, ท่ามะกา, กาญจนบุรี, ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ CSR ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้านบริการประชาชน และสังคม

เลื่อนขึ้นข้างบน