กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธี “รดน้ำขอพร”นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา ๑๕.๐๐ น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธี “รดน้ำขอพร”นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา ๑๕.๐๐ น.


กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธี “รดน้ำขอพร”นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา ๑๕.๐๐ น.

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมพิธี "รดน้ำขอพร"นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา ๑๕.๐๐ น. เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อเป็นสิริมงคล

เลื่อนขึ้นข้างบน