กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562


กปภ.สาขาปราณบุรี  จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาปราณบุรี  จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 
.....................................................................................................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดย นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี และนายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล    ณ ลานกิจกรรมหลังสำนักงาน กปภ.สาขาปราณบุรี  ในวันที่ 11 เมษายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน