กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช "โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม “CSR”" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช "โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม “CSR”"


กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช  "โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม “CSR”"

วันที่ 10 เมษายน 2562 นำโดยนายกัมพล  มีตา ผจก. มอบหมายให้นางดลยา พลชำนิ หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช โดยนางสาวนิตธิดา ทองงาม ผู้รับมอบ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในห้วงที่มีการสัญจรในเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช ถนนหมายเลข 340 สุพรรณบุรี-ชัยนาท

เลื่อนขึ้นข้างบน