กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มพิธีทำน้ำอภิเษก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มพิธีทำน้ำอภิเษก


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มพิธีทำน้ำอภิเษก

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด แจกจ่ายให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และเอกชน ที่เดินทางมาร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในการนี้พนักงานในสังกัดได้พร้อมใจกันลงทะเบียนสมัครเป็นประชาชนจิตอาสาเป็นกรณีพิเศษโดยรับมอบหมวก และผ้าพันคอต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือภาระกิจต่าง ๆ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพนักงานจิตอาสา ฯ จะปฏิบัติภาระกิจต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในเวลา 9.00 น.จนกว่าจะเสร็จพิธี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน